ALIUS GRUPA d.o.o. je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Pharma°C

ALIUS GRUPA d.o.o. je 13.06.2018. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ” Pharma-box – pametni spremnik za prijenos termo-osjetljivih lijekova “. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije s jedne strane i ALIUS GRUPA d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Naziv projekta: Pharma-box – pametni spremnik za prijenos termo-osjetljivih lijekova

Ukupna vrijednost projekta: 3.596.473,76 kn

EU udio u financiranju projekta: 1.987.718,88 kn

Razdoblje provedbe: 15.10.2017. – 15.10.2019. godine

Voditelj projekta i kontakt osoba: Predrag Krndija, direktor poduzeća, alius@alius.hr

Projekt se sastoji od tri faze istraživanja i razvoja- Industrijskog istraživanja, Eksperimentalnog razvoja i Studije izvedivosti, te 6 elemenata ulaganja:

1. Priprema platforme za izradu prototipa na termoelektričnoj tehnologiji

2. Priprema platforme za izradu prototipa baziranog na kompresorskoj tehnologiji

3. Testiranje prototipa na terenu

4. Nulta proizvodnja pharma box-a

5. Promidžba i vidljivost

PM. Upravljanje projektom i administracija

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je podržati razvoj novih proizvoda u farmaceutskoj industriji kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Projekt će rezultirati razvojem dva modela spremnika, čime će doprinijeti dodatnom zapošljavanju, povećanju broja inovacija na tržištu i diversifikaciji proizvodnog portfelja prijavitelja.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Povećanje istraživačko-razvojnih aktivnosti Alius grupe d.o.o. s ciljem razvoja prototipa           prijenosnog spremnika za termo-osjetljive lijekove i farmaceutske pripravke

2. Povećanje konkurentnosti Alius grupe d.o.o. na domaćem tržištu radi komercijalizacije novog proizvoda i diverzifikacije proizvodnog portfelja

3. Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju nezaposlenosti u Primorsko-goranskoj  županiji i Hrvatskoj

4. Povećanje izvoza u regiji

5. Zaštita intelektualnog vlasništva.