Ljekarne

Pharmalogger sustav osigurati će potpuno automatiziran nadzor temperature u ljekarnama. Instalacijom sustava u hladnjake, komore te prostor ljekarne osigurava se neprekidno praćenje, alarmiranje u slučaju izlaska temperature izvan granica, dokumentiranje i ispis temperaturnih listi.

Kontaktirajte nas
za ljekarne
crte

Ljekarne

Pharmalogger sustav osigurati će potpuno automatiziran nadzor temperature u ljekarnama. Instalacijom sustava u hladnjake, komore te prostor ljekarne osigurava se neprekidno praćenje, alarmiranje u slučaju izlaska temperature izvan granica, dokumentiranje i ispis temperaturnih listi.

Kontaktirajte nas
za ljekarne
crte

Ljekarne

Pharmalogger sustav osigurati će potpuno
automatiziran nadzor temperature u ljekarnama. Instalacijom sustava u hladnjake, komore te prostor ljekarne osigurava se neprekidno praćenje, alarmiranje u slučaju izlaska temperature izvan granica, dokumentiranje i ispis temperaturnih listi.

Kontaktirajte nas
za ljekarne
crte

Pharmalogger sustav za ljekarne

Svi podaci o temperaturi nalaze se u validiranom Pharmalogger softveru kojem se sa dodijeljenim korisničkim podacima pristupa putem interneta sa bilo koje lokacije.
Pharmalogger sustav za ljekarne do sada je instaliran u preko 500 ljekarničkih jedinica na području RH i preporučen je od strane Hrvatske ljekarničke komore.

Usluga održavanja sustava za ljekarne uključuje:

 • 24-h nadzor na ispravnim radom uređaja
 • intervenciju u slučaju pojavljivanja greške
 • mogućnost organizacije godišnjeg umjeravanja sondi
 • dostavu mjesečnih temperaturnih izvještaja
 • prilagodbu sustava aktualnim zahtjevima farmaceutskih nadzora i europske komisije
 • telefonsku podršku i pomoć oko izrade temperaturnih listi prilikom povrata lijekova

Pharmalogger sustav za ljekarne

Svi podaci o temperaturi nalaze se u validiranom Pharmalogger softveru kojem se sa dodijeljenim korisničkim podacima pristupa putem interneta sa bilo koje lokacije.
Pharmalogger sustav za ljekarne do sada je instaliran u preko 500 ljekarničkih jedinica na području RH i preporučen je od strane Hrvatske ljekarničke komore.

Usluga održavanja sustava za ljekarne uključuje:

 • 24-h nadzor na ispravnim radom uređaja
 • intervenciju u slučaju pojavljivanja greške
 • mogućnost organizacije godišnjeg umjeravanja sondi
 • dostavu mjesečnih temperaturnih izvještaja
 • prilagodbu sustava aktualnim zahtjevima farmaceutskih nadzora i europske komisije
 • telefonsku podršku i pomoć oko izrade temperaturnih listi prilikom povrata lijekova

Pharmalogger sustav za ljekarne

Svi podaci o temperaturi nalaze se u validiranom Pharmalogger softveru kojem se sa dodijeljenim korisničkim podacima pristupa putem interneta sa bilo koje lokacije.
Pharmalogger sustav za ljekarne do sada je instaliran u preko 500 ljekarničkih jedinica na području RH i preporučen je od strane Hrvatske ljekarničke komore.

Usluga održavanja sustava za ljekarne uključuje:

 • 24-h nadzor na ispravnim radom uređaja
 • intervenciju u slučaju pojavljivanja greške
 • mogućnost organizacije godišnjeg umjeravanja sondi
 • dostavu mjesečnih temperaturnih izvještaja
 • prilagodbu sustava aktualnim zahtjevima farmaceutskih nadzora i europske komisije
 • telefonsku podršku i pomoć oko izrade temperaturnih listi prilikom povrata lijekova

Farmaceutski hladnjaci

Farmaceutski hladnjaci za sigurno čuvanje lijekova na hladnim temperaturama od +2°C do +8°C. Karakterizira ih odlična homogenost i visoka razina stabilnosti.

Farmaceutski hladnjaci

Farmaceutski hladnjaci za sigurno čuvanje lijekova na hladnim temperaturama od +2°C do +8°C. Karakterizira ih odlična homogenost i visoka razina stabilnosti.

Farmaceutski hladnjaci

Farmaceutski hladnjaci za sigurno čuvanje lijekova na hladnim temperaturama od +2°C do +8°C. Karakterizira ih odlična homogenost i visoka razina stabilnosti.

Pharmalogger
sustav

Jednostavno sučelje
putem web-a

24h nadzor temperature

Arhiva i ispis
temperaturnih listi

Alarm na SMS i e-mail

Pharmalogger
sustav

Jednostavno sučelje
putem web-a

24h nadzor temperature

Arhiva i ispis
temperaturnih listi

Alarm na SMS i e-mail

Pharmalogger
sustav

Jednostavno sučelje
putem web-a

24h nadzor temperature

Arhiva i ispis
temperaturnih listi

Alarm na SMS i e-mail

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid