Pametni aktivni spremnik za

prijenos termo-osjetljivih lijekova

Pharma-box je aktivni spremnik koji ima funkcije grijanja i hlađenja, mjerenja, nadzora i ispisa temperature te alarmiranje korisnika u slučaju odstupanja temperature od podešenih granica prilikom transporta temperaturno osjetljivih farmaceutskih proizvoda.

Kontaktirajte nas
crte

Pametni aktivni spremnik
za prijenos
termo-osjetljivih lijekova

Pharma-box je aktivni spremnik koji ima funkcije grijanja i hlađenja, mjerenja, nadzora i ispisa temperature te alarmiranje korisnika u slučaju odstupanja temperature od podešenih granica prilikom transporta temperaturno osjetljivih farmaceutskih proizvoda.

Kontaktirajte nas
crte

Pametni aktivni
spremnik za prijenos
termo-osjetljivih
lijekova

Pharma-box je aktivni spremnik koji ima funkcije grijanja i hlađenja, mjerenja, nadzora i ispisa temperature te alarmiranje korisnika u slučaju odstupanja temperature od podešenih granica prilikom transporta temperaturno osjetljivih farmaceutskih proizvoda.

Kontaktirajte nas
crte

Zbog čega odabrati
Pharma – box?

Pharma – box inovacijom riješen je problem manipulacije termo-osjetljivim lijekova i kemijskih pripravaka od proizvođača do krajnjeg korisnika. Cilj je da krajnji korisnik, pacijent, dobije lijek koji je, od proizvodnje do skladišta, skladišta do ljekarne, bolnice ili bilo koje zdravstvene ustanove, bio čuvan u propisanim temperaturnim uvjetima.

Kontaktirajte nas

Zbog čega odabrati
Pharmabox?

Pharma-box inovacijom riješen je problem manipulacije termo-osjetljivim lijekova i kemijskih pripravaka od proizvođača do krajnjeg korisnika. Cilj je da krajnji korisnik, pacijent, dobije lijek koji je, od proizvodnje do skladišta, skladišta do ljekarne, bolnice ili bilo koje zdravstvene ustanove, bio čuvan u propisanim temperaturnim uvjetima.

Kontaktirajte nas

Zbog čega odabrati
Pharma-box?

Pharma-box inovacijom riješen je problem manipulacije termo-osjetljivim lijekova i kemijskih pripravaka od proizvođača do krajnjeg korisnika. Cilj je da krajnji korisnik, pacijent, dobije lijek koji je, od proizvodnje do skladišta, skladišta do ljekarne, bolnice ili bilo koje zdravstvene ustanove, bio čuvan u propisanim temperaturnim uvjetima.

Kontaktirajte nas

Modeli spremnika

Svi modeli spremnika dolaze sa zaslonom osjetljivim na dodir putem kojeg korisnik podešava željeni  „set point“ koji želi postići u Pharma-boxu.  Prema definiranim uvjetima ugrađeni termostat PharmaSense upravlja sa njegovim grijanjem i hlađenjem. Tijekom cijelog transporta vrši se precizni nadzor i neprekidno mjerenje temperature putem Pharmalogger sonde umjerene akreditiranom metodom u tri točke temperature prema normi HRN/EN ISO 17025. Ispis temperaturne liste svake sesije dostave moguć je putem integriranog pisača, a predviđena je i mogućnost da se podatci prilikom dolaska Pharma-boxa u objekt korisnika, putem bežične komunikacije (wifi) izvezu u bazu Pharmalogger softvera gdje su trajno arhivirani.

Modeli spremnika

Svi modeli spremnika dolaze sa zaslonom osjetljivim na dodir putem kojeg korisnik podešava željeni  „set point“ koji želi postići u Pharma-boxu.  Prema definiranim uvjetima ugrađeni termostat PharmaSense upravlja sa njegovim grijanjem i hlađenjem. Tijekom cijelog transporta vrši se precizni nadzor i neprekidno mjerenje temperature putem Pharmalogger sonde umjerene akreditiranom metodom u tri točke temperature prema normi HRN/EN ISO 17025. Ispis temperaturne liste svake sesije dostave moguć je putem integriranog pisača, a predviđena je i mogućnost da se podatci prilikom dolaska Pharma-boxa u objekt korisnika, putem bežične komunikacije (wifi) izvezu u bazu Pharmalogger softvera gdje su trajno arhivirani.

Modeli spremnika

Svi modeli spremnika dolaze sa zaslonom osjetljivim na dodir putem kojeg korisnik podešava željeni  „set point“ koji želi postići u Pharma-boxu.  Prema definiranim uvjetima ugrađeni termostat PharmaSense upravlja sa njegovim grijanjem i hlađenjem. Tijekom cijelog transporta vrši se precizni nadzor i neprekidno mjerenje temperature putem Pharmalogger sonde umjerene akreditiranom metodom u tri točke temperature prema normi HRN/EN ISO 17025. Ispis temperaturne liste svake sesije dostave moguć je putem integriranog pisača, a predviđena je i mogućnost da se podatci prilikom dolaska Pharma-boxa u objekt korisnika, putem bežične komunikacije (wifi) izvezu u bazu Pharmalogger softvera gdje su trajno arhivirani.

Mogućnosti Pharma-boxa

Nadzor i regulacija temperature

Alarmiranje

Ispis temperaturne liste

Kvalifikacijska dokumentacija prema GDP smjernicama

Izvoz podataka u Pharmalogger softver

12V/24 VDC i 230 VAC

Mogućnosti Pharma-boxa

Nadzor i regulacija temperature

Alarmiranje

Ispis temperaturne liste

Kvalifikacijska dokumentacija prema GDP smjernicama

Izvoz podataka u Pharmalogger softver

12V/24 VDC i 230 VAC

Mogućnosti
Pharma-boxa

Nadzor i regulacija temperature

Alarmiranje

Ispis temperaturne liste

Kvalifikacijska dokumentacija
prema GDP smjernicama

Izvoz podataka u Pharmalogger softver

12V/24 VDC i 230 VAC

Što dobiva korisnik?

Korisnicima Pharma-box spremnika s kojima se sklapa ugovor o održavanju osigurava se godišnje umjeravanje sonde, umjeravanje spremnika, održavanje uređaja u kvalificiranom stanju te promptan servis uz mogućnost dostave zamjenskog spremnika.

Što dobiva korisnik?

Korisnicima Pharma-box spremnika s kojima se sklapa ugovor o održavanju osigurava se godišnje umjeravanje sonde, umjeravanje spremnika, održavanje uređaja u kvalificiranom stanju te promptan servis uz mogućnost dostave zamjenskog spremnika.

Što dobiva korisnik?

Korisnicima Pharma-box spremnika s kojima se sklapa ugovor o održavanju osigurava se godišnje umjeravanje sonde, umjeravanje spremnika, održavanje uređaja u kvalificiranom stanju te promptan servis uz mogućnost dostave zamjenskog spremnika.

Naši najpopularniji Pharma-box 

Naši najpopularniji Pharma-box 

Naši najpopularniji
Pharma-box 

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid