Umjerni laboratorij

Umjerni laboratorij ALIUS GRUPA d.o.o. je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije za umjeravanje temperature i relativne vlage u području opisanom u potvrdi o akreditaciji broj 2576.

potvrda o akreditaciji
crte

Umjerni laboratorij

ALIUS GRUPA d.o.o. Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2576

potvrda o akreditaciji
crte

Umjerni laboratorij

ALIUS GRUPA d.o.o. Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2576

potvrda o akreditaciji

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj: 091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Mapiranje i kvalifikacija

Svi prostori i uređaji u kojima se čuvaju temperaturno osjetljivi proizvodi moraju biti redovito kvalificirani i mapirani.

Kvalifikacija je dokumentirani postupak verifikacije da promatrani sustav u stvarnim radnim uvjetima i u propisanom operativnom rasponu funkcionira učinkovito i ponovljivo te ostvaruje očekivane i propisane rezultate.

Mapiranje podrazumijeva nadzor postojećeg stanja prostora sa umjerenom opremom visoke preciznosti u više nadzornih točaka kako bi se dobio što detaljniji uvid u realno stanje uvjeta skladištenja.

Naše metode provođenja mapiranja u skladu su  s  GMP i GDP  smjernicama, vodičem „Temperature mapping of storage areas“ – Annex 9: Model guidance for the storage and transport of time and temperature-sensitive pharmaceutical products (World Health Organization, 2014) i uvriježenom praksom u području farmaceutske industrije. Uređaji koje koristimo u mapiranju redovito se umjeravaju u našem umjernom laboratoriju u najmanje pet točaka temperature i relativne vlage.

Saznajte više

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid