Calibration laboratory

Calibration laboratory ALIUS GRUPA Ltd is accredited according to the HRN EN ISO/IEC 17025:2017 by the Croatian Accreditation Agency to carry out calibration of temperature and relative humidity gauges for the scope described in accreditation certificate number 2576.

Calibration laboratory

Calibration laboratory ALIUS GRUPA Ltd is accredited according to the HRN EN ISO/IEC 17025:2017 by the Croatian Accreditation Agency to carry out calibration of temperature and relative humidity gauges for the scope described in accreditation certificate number 2576.

Calibration laboratory

Calibration laboratory ALIUS GRUPA Ltd is accredited according to the HRN EN ISO/IEC 17025:2017 by the Croatian Accreditation Agency to carry out calibration of temperature and relative humidity gauges for the scope described in accreditation certificate number 2576.

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj: 091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Mapiranje i kvalifikacija

Svi prostori i uređaji u kojima se čuvaju temperaturno osjetljivi proizvodi moraju biti redovito kvalificirani i mapirani.

Kvalifikacija je dokumentirani postupak verifikacije da promatrani sustav u stvarnim radnim uvjetima i u propisanom operativnom rasponu funkcionira učinkovito i ponovljivo te ostvaruje očekivane i propisane rezultate.

Mapiranje podrazumijeva nadzor postojećeg stanja prostora sa umjerenom opremom visoke preciznosti u više nadzornih točaka kako bi se dobio što detaljniji uvid u realno stanje uvjeta skladištenja.

Naše metode provođenja mapiranja u skladu su  s  GMP i GDP  smjernicama, vodičem „Temperature mapping of storage areas“ – Annex 9: Model guidance for the storage and transport of time and temperature-sensitive pharmaceutical products (World Health Organization, 2014) i uvriježenom praksom u području farmaceutske industrije. Uređaji koje koristimo u mapiranju redovito se umjeravaju u našem umjernom laboratoriju u najmanje pet točaka temperature i relativne vlage.

Saznajte više

More than 600 satisfied users

alkaloid

More than 600 satisfied users

alkaloid

More than 600 satisfied users

alkaloid